Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ, Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

QUẢN LÝ CỬA HÀNG, QUẢN LÝ VỐN, LÃI CHO CỬA HÀNG

Màn hình chính của cửa hàng sau khi đăng nhập1. Đăng ký thông tin cửa hàng và Thay đổi thông tin của hàng
Sau khi đăng ký thông tin người dùng, màn hình đăng ký thông tin cửa hàng sẽ tự động hiện lên.Điền các thông tin cần thiết về cửa hàng và nhấn "Xác nhận"

2. Thêm vốn/rút vốn
Cần thêm vốn đầu tư cho cửa hàng hoặc rút vốn ra, vào menu "Quản lý cửa hàng" chọn “Thêm/Rút vốn”.
Màn hình để bạn thêm/rút vốn sẽ hiển thịChọn thêm vốn hay rút vốn. nhập vào số tiền cần thêm/rút và và lý do thêm/rút vốn rồi nhấn "Xác nhận"
Chú ý : Số tiền rút sẽ phải nhỏ hơn vốn đóng góp và nhỏ hơn số tiền trong két
Trường hợp không đủ tiền để thêm vốn Vốn sẽ được tự động thêm vào phần góp vốn.

3. Chuyển đổi vốn
Trường hợp cần thêm vốn và chuyển tiền lãi thành tiền vốn, vào menu "Quản lý cửa hàng" chọn "Chuyển lãi sang vốn".
Màn hình chuyển đổi vốn sẽ hiển thịNhập vào số tiền cần chuyển đổi, lý do chuyển đổi và nhấn "Xác nhận".
Chú ý: Số tiền chuyển đổi vốn phải nhỏ hơn số tiền lãi thực tế (lãi trên các hợp đồng đã đóng).
Sau khi thực hiện chuyển đổi vốn, số tiền lãi thực tế của cửa hàng sẽ giàm, số tiền vốn đầu tư sẽ tăng lên.

4. Rút lãi.
Trường hợp bạn cần rút tiền lãi ra ngoài phục vụ cho các công việc khác, vào menu "Quản lý cửa hàng" chọn "Rút lãi".
Màn hình rút lãi sẽ được hiển thịNhập vào số tiền cần rút, lý do rút và nhấn "Xác nhận"
Chú ý: Số tiền cần rút phải nhỏ hơn số tiền lãi thực tế mà cửa hàng thu được (số lãi trên các hợp đồng đã đóng).
Sau khi thực hiện rút lãi, số lãi thực tế của cửa hàng sẽ giảm xuống bằng với số tiền đã rút

5. Quản lý nhiều cửa hàng.
Chức năng này chỉ có chủ cửa hàng mới được phép quản lý.
Có thể chuyển đổi giữa các cửa hàng.
Xem thông tin chi tiết của từng cửa hàng.
Chỉ định nhân viên cho từng cửa hàng.
Chỉ định vốn cho từng cửa hàng6. Xem chi tiết thông tin cho từng cửa hàng
Thông tin chi tiết cho từng của hàng
- Vốn
- Tiền trong két
- Tiền khách nợ
- Tiền lãi
- Tiền chi......
- Tiền của cầm đồ, vay lãi, bát họ.....X


Số điện thoại không hợp lệ!
Xin hãy nhập đúng theo mẫu VD : 0169.351.8769