Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ, Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHI TIÊU

1. Màn hình chính
Danh sách các mục chi tiêu bao gôm chi phí tiền nhà, tiền điện, thuê cửa hàng, lương nhân viên phí abc xyz... Hugo, Bảo kê....
Đối với nhân viên quản lý ở cửa hàng nào chỉ được chi cho cửa hàng đó.
Chủ cửa hàng có thể chọn lựa mục chi cho cửa hàng con, và xem toàn bộ thông tin chi tiêu của cửa hàng đó.2. Thêm , Chỉnh sửa & xóa thành viên góp vốn
Qua màn hình danh sách góp vốn hoặc từ menu "thêm mục chi" ở màn hình chính.Điền các thông tin cần thiết vào rồi nhấn xác nhận.
Tổng số tiền chi tiêu sẽ tính vào chi phí để trừ đi khi tính lợi nhuận.

X


Số điện thoại không hợp lệ!
Xin hãy nhập đúng theo mẫu VD : 0169.351.8769