Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ, Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

LƯỢC SỬ GIAO DỊCH CỦA CỬA HÀNG

1. Màn hình chính
Xem toàn bộ hoạt động của cửa hàng đã thực hiện
Đối với chủ cửa hàng có thể theo rõi toàn bộ hoạt động của nhân viên trong cửa hàng
Đối với nhân viên thì chỉ xem được hoạt động của chính nhân viên đó.2. Chi tiết
Đối với các hợp đồng Cầm Đồ, Vay Lãi, Bát Họ, Chi tiêu.... Thì có thể xem được chi tiết các hợp đồng đó dù đã bị xóa.

X


Số điện thoại không hợp lệ!
Xin hãy nhập đúng theo mẫu VD : 0169.351.8769