Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ, Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ

Quản lý cầm đồ

Phần mềm cầm đồ

Phan mem quan ly cam do, vay lai, bat ho

Quan ly cam do

Phan mem cam do

ĐỊNH DẠNG TIỀN TỆ PHẢI THEO KIỂU EngLish(United States)

Hiện tại có 1 số cửa hàng sử dụng định dạng tiền tệ theo kiểu Việt Nam nên có thể sẽ phát sinh lỗi hoặc tính tiền bị sai!
Cần phải chuyển về định dạng tiền tệ, ngày tháng theo Chuẩn EngLish(US)
Định dang tiền tệ Việt Nam : Ngăn cách dấu thập phân là dấu phẩy(,) : VD 1.234,5 (Một nghìn hai trăm ba mươi tư phẩy năm)
Định dạng tiền tệ Chuẩn EngLish(US) : Ngăn cách thập phân là dấu (.) VD : 1,234.5 (Một nghìn hai trăm ba mươi tư phẩy năm)

Hướng dẫn kiểm tra và chuyển định dạng tiền tệ về EngLish(US):
1. Với hệ điều hành WINDOWS XP :
   Làm theo các bước dưới đây (Lần lượt click chuột vào từng bước)
   1.1 Start -> Control Panel -> Regional and Language.
   1.2 Xuất hiện hình như dưới, bạn chọn như phần khoanh đỏ là chính xác.
  
   1.3 Khởi động lại máy tính.

2. Với hệ điều hành WINDOWS 7 :
   Làm theo các bước dưới đây (Lần lượt click chuột vào từng bước)
   2.1 Start -> Control Panel ->  Clock, Language, and Region -> Regional and Language.
   2.2 Xuất hiện hình như dưới, bạn chọn như phần khoanh đỏ là chính xác.
  
   2.3 Khởi động lại máy tính.

3. Với các hệ điều hành khác bạn có thể tìm kiếm trên google.
   Trường hợp lỗi xin hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay lập tức.

X


Số điện thoại không hợp lệ!
Xin hãy nhập đúng theo mẫu VD : 0169.351.8769